RECORD

RECORD
推荐此博客
xinshi

《精校集评李后主词全集》一斛珠

五月 21st, 2009

一斛珠
(依王国维辑本《南唐二主词》)

晓妆初过,沉檀轻注些儿箇。向人微露丁香颗,一曲清歌,暂引樱桃破。
罗袖裛残殷色可,杯深旋被香醪涴。绣床斜凭娇无那,烂嚼红茸,笑向檀郎唾。


校记


 [调名]《词的》、《古今诗馀醉》、《古今词统》调下有题“咏佳人口”,
《历代诗馀》调下有题“咏美人口”,《清绮轩词选》调下有题“美人口”。


 [晓]《花草粹编》、《词的》、《诗馀图谱》、玄览斋本《花间集》、《古今词统》作“晚”。


 [沉]《醉翁趣外篇》作“浓”。


 [向人]《醉翁趣外篇》作“见人”。


 [暂]《醉翁趣外篇》作“渐”。


 [涴]《醉翁趣外篇》作“污”。


 [娇]《醉翁趣外篇》作“情”。


 [烂]《醉翁趣外篇》作“乱”。


集评


 沈际飞《草堂诗馀别集》卷二:


 描画精细,似一篇小题绝好文字。……后主、炀帝辈,除却天子不为,使之作文士荡子,前无古,后无今。


 李渔《窥词管见》:


 李后主《一斛珠》之结句云:“绣床斜倚娇无那,烂嚼红绒,笑向檀郎唾。”此词亦为人所竞赏。予曰:此倡楼妇倚门腔,梨园献丑态也。嚼红绒以唾郎,与倚市门而大嚼,唾枣核瓜子,以调路人者,其间不能以寸。优人演剧,每作此状,以发笑端,是深知其丑,而故意为之者也。不料填词之家,竟以此事谤美人,而后之读词者又止重情趣,不问妍媸,复相传为韵事,谬乎不谬乎?


 贺裳《皱水轩词筌》:


 词家多翻诗意入词,虽名家不免。吾常爱李后主《一斛珠》末句云:“绣床斜凭娇无那,烂嚼红绒,笑向檀郎唾”。杨孟载《春绣》绝句云:“闲情正在停针处,笑嚼红绒唾碧窗。”此却翻词入诗,弥子瑕竞效颦于南子。


 陈廷焯《闲情集》卷一:


 风流秀曼,失人君之度矣。


考异


 此词误为欧阳修作,见《醉翁琴趣外篇》卷二。加西网 版权所有 2004-2019