suiyi_shanjieyiqie 推荐此博客
suiyi

未解之谜!庐山佛灯自燃千年,究竟为什么?

未解之谜!庐山佛灯自燃千年,究竟为什么?

15-05-05 16:48:02

 

百圖

9

9


9 峨眉山佛灯(网络图片)

庐山佛灯(网络图片)

金顶无月的黑夜,舍身崖下夜色沉沉,有时忽见一光如萤,继而数点,渐至无数。在黑暗的山谷间或明或暗,时聚时散,飘忽不定。(网络图片)

在峨眉山、青城山、庐山,共同有一种奇特的自然现象——佛灯或称圣灯、神灯,千百年来,闪烁变幻的佛灯、神灯作为一种罕见的自然奇观,使这几座风景名山更为遐迩闻名,吸引了无数人前往览胜探谜。


水泥车途径法拉盛 自燃爆炸
庐山佛灯

9庐山佛灯(网络图片)


至今青城山上清官旁还有神灯亭,所谓的神灯就出现在对面的大面山。如果登临峨眉山金顶,幸运的人能看到舍身崖下的圣灯;庐山观佛灯的地点在大天池旁的文殊台。

这些地方偶遇月隐之夜,山下黑漆漆的幽谷间,会倏然涌现荧荧亮光。亮光时大时小,时聚时散,忽明忽灭,忽左忽右,或近或远,好像—盏盏灯笼。

〝灯〞的颜色是白色或青色,有的时候微带绿色。僧道们都说这是过路的神佛手提灯笼穿行在天地之间。

古今有很多人对佛灯作出了自己的解释和猜测:范成大(青城行记):〝夜有灯出四山,以千百数,谓之圣灯。圣灯所至,多有说者,不能坚决。或云古人所藏丹药之光,或谓草木之灵者有光,或又以谓龙神山鬼所作,其深信者,则以为仙圣之所设化也。〞有人说佛灯是丹药发出的,有人说是草木搞的鬼,有人说是鬼神所为,总之没有确定究竟是什么造成的。

峨眉山佛灯

9


峨眉山佛灯(网络图片)


清朝蒋超亲眼看到过佛灯之奇,还特地在《蛾眉山志》中撰写了一篇(佛灯辨):〝若佛灯一事,或云是古木叶也,或云是千岁积雪精莹凝结也。余疑之,而未敢遽信。……爱是瞑钟初息,沙弥来报灯现。余急趋顶上,乍见一二荧荧处,犹然诸说横据胸中。

未几,如千朵莲花,照耀岩前,有从林出者,有从云出者,有由远渐近,冉冉而至者,殆不可数计。始叹耳闻不如目睹也。〞当蒋超看到美妙绝伦的佛灯时,以前听到的各种解释都浮现在脑海中,究竟该信哪个,恐怕他自己也没有了主意。

9


金顶无月的黑夜,舍身崖下夜色沉沉,有时忽见一光如萤,继而数点,渐至无数。在黑暗的山谷间或明或暗,时聚时散,飘忽不定。(网络图片)

1961年秋,著名气象学家竺可桢在游庐山时,曾将佛灯作为庐山大自然的三大谜题之一(另外两个谜,一是庐山云雾为何有声音,一是庐山雨为何自下往上跑),向庐山有关研究所提出来,希望科学工作者能予以研究。有关人员的解释也是五花八门的:有的说这是山下灯光的折射,有的说是星光在水田里的反射,有的说是一群大萤火虫在飞舞,还有的说是山中蕴藏着能发出萤光矿石。最占上风的说法是磷火说,认为佛灯即民间听说的〝鬼火〞,系山中千百年来死去的动物骨骼中所含的磷质,或含磷地层释放出来的磷质,在空气中自燃所造成的。

但有的研究者认为,磷火说的破绽也不少。一是磷火多贴近地面缓缓游动,不可能上升很高,更不会〝高者天半〞或〝有从云出者〞;二是磷火的光很弱,而庐山文殊台和青城山神灯亭的海拨指在千米以上,蛾眉金顶更超过三千米,不可能看得那么清晰。

然而,为什么在其他山区就不能见到这种现象呢,而且就是在庐山、峨眉山和青城山上,也只有特定地点才能一窥佛灯、神灯的风采,可见这种种说法尚不足以定论。加之佛灯不常出现,就是居住在山上几十年的人,也难得看见一次,因而这一千古疑案至今悬而未决。

加西网 版权所有 2004-2019